Categories:

Po niewielkich problemach technicznych dotarliśmy do ostatniego celu. Problemy techniczne pomogło nam rozwiązać dzielne wojsko ukraińskie.