Komu pomagamy

Szpitale:

1. Wojewódzki Szpital Kliniczny Położnictwa i Neonatologii

2. Szpital Rejonowy w Kopyczyńcach

3. Szpital Nr 2 im. W.P. Pawłusenki w Żytomierzu

4. Szpital Miejski Nr 2 w Białej Cerkwi

5. Główna Państwowa Klinika Wojskowa w Kijowie

6. Szpital Wojskowy w Odessie

Poza szpitalami pomagamy:

7. Punkt wolontariatu w schronie pod Biblioteką Narodową we Lwowie, ul. Drahomanowa 17 Lwów, Ukraina

8. Punkt wolontariatu wojennego w Kopyczyńcach, Ukraina

9. CARITAS, ul. Basejna 6 262000 Żytomierz

10. Jednostki Wojsk Terytorialnych we Lwowie