O Fundacji

Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich powstała w październiku 2021 r. w odpowiedzi na prężne działania naszej firmy w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Fundacja przejęła projekty pomocowe na rzecz placówek i instytucji ochrony zdrowia, których liczba stale się powiększa, a także wzięła pod swoje skrzydła dzieci i młodzież terminalnie chore i niepełnosprawne.

Firma INMED-Karczewscy od początku przywiązywała wielką wagę do działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu. CSR leży u podstaw wszystkiego, co robimy przez wiele lat pomyślnego prowadzenia działalności. Strategia nasza oparta jest na prowadzeniu biznesu w sposób etyczny, uczciwy, przejrzysty i odpowiedzialny. Budujemy długotrwałe, otwarte i oparte na zaufaniu relacje zarówno z pracownikami firmy, jaki i wszystkimi grupami interesariuszy. Niezwykle ważnym filarem, w oparciu o jaki realizowana jest nasza strategia w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, jest nasza polityka lokalnej i globalnej filantropii, głównie względem osób potrzebujących profesjonalnej opieki medycznej – dzieci jak również dorosłych.


Założyciele i Zarząd Fundacji

Krystyna Karczewska

Założyciel Fundacji

Edward Karczewski

Założyciel Fundacji

Magda Baszak

Prezes Fundacji

tel. 501070471

Joanna Żarkowska

Wiceprezes

tel. 534032304

dane fundacji

OBSERWUJ NAS:


Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich

ul. Kwiatowa 32A; 55-330 Krępice

NIP 9131631935

REGON 520271386

KRS 0000928529

KONTO DO WPŁAT BANK ING

PL 47 1050 1575 1000 0090 3259 0011

fundacja@inmed.pl